ZESPÓŁ DS. BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO
MIASTA PRUSZKOW
BO. 131. 2017
Pruszków, 30 czerwca 2017r.
Zespół
ds.
Budżetu
Obywatelskiego
zgodnie
z
Rozdziałem
V
pkt.
16
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie podaje do publicznej
wiadomości wyniki głosowania przeprowadzone w dniach 27 maja – 25
czerwca 2017 roku oraz listę rankingową projektów:
(Gąsin)
OBSZAR I – 140.579,84 ( GĄSIN)
frekwencja – 25,30%
LICZBA
LICZBA
LICZBA
MIEJSCE
NAZWA PROJEKTU
KWOTA
PUNKTÓW
PUNKTÓW
WSZYSTKICH
PROJEKTU
WAŻNYCH
NIEWAŻNYCH
PUNKTÓW
1.
Aleja drzew - czyste
45.000 zł
1618
554
2172
powietrze dla
Pruszkowa
2.
Powiększenie placu
139.000 zł
676
193
869
zabaw na Gąsinie
3.
Promowanie
53.400 zł
247
101
348
komunikacji
Miejskiej -Wiaty
Przystankowe
4.
Wiaty na rowery –
41.500 zł
216
113
329
przy szkole
Razem:
2757
961
3718
1

(Żbików – Bąki)
OBSZAR II – 218.932,33
frekwencja – 9,68 %
LICZBA
LICZBA
LICZBA
MIEJSCE
NAZWA PROJEKTU
KWOTA
PUNKTÓW
PUNKTÓW
WSZYSTKICH
PROJEKTU
WAŻNYCH
NIEWAŻNYCH
PUNKTÓW
1.
Boisko sportowe -
213.900 zł
1505
515
2020
wielofunkcyjne
(ogólnodostępne)
2.
Siłownia plenerowa w
43.000 zł
572
203
775
Parku „Mazowsze”
3.
Urządzenia
200.000 zł
499
145
644
treningowo –
sprawnościowe dla
dzieci i dorosłych
(STREET
WORKOUT)
4.
Rodzinne grillowanie-
38.000 zł
353
186
539
miejsce na piknik
Razem:
2929
1049
3978
(Tworki – Malichy)
OBSZAR III – 130.620,40
frekwencja – 18,62 %
MIEJSCE
NAZWA PROJEKTU
KWOTA
LICZBA
LICZBA
LICZBA
PROJEKTU
PUNKTÓW
PUNKTÓW
WSZYSTKICH
WAŻNYCH
NIEWAŻNYCH
PUNKTÓW
1.
Świetlica osiedlowa
62.000 zł
2091
316
2407
dla mieszkańców
2.
Remont chodnika
122.000 zł
647
63
710
wzdłuż ul.
Partyzantów na
odcinku od ul.
Natolińskiej do ul.
Niskiej
3.
Budowa
68.0
00
594
134
728
bezpiecznych przejść
dla pieszych w
DZIELNICY
TWORKI
4.
Mała architektura i
48.399 zł
328
109
437
ułatwienia dla
pieszych i
rowerzystów w
Malichach i
Tworkach
5.
Budowa chodnika w
122.750 zł
153
42
195
ul. Partyzantów
Razem:
3813
664
4477
2

(Wyględówek, Ostoja, Os. Marii , cz. os.B. Prusa)
OBSZAR IV – 149.894,34
frekwencja – 2,05 %
MIEJSCE
NAZWA PROJEKTU
KWOTA
LICZBA
LICZBA
LICZBA
PROJEKTU
PUNKTÓW
PUNKTÓW
WSZYSTKICH
WAŻNYCH
NIEWAŻNYCH
PUNKTÓW
1.
Rewitalizacja terenu
143.840 zł
362
84
446
zielonego tzw.
Placyku na Ostoi –
instalacja
monitoringu
2.
WIRTUALNY
5.200 zł
145
78
223
SENIOR Bezpłatny
kurs obsługi
komputera i internetu
dla Seniorów
Razem:
507
162
669
(Centrum)
OBSZAR V – 137.556,37
frekwencja – 20,96 %
LICZBA
LICZBA
LICZBA
MIEJSCE
NAZWA PROJEKTU
KWOTA
PUNKTÓW
PUNKTÓW
WSZYSTKICH
PROJEKTU
WAŻNYCH
NIEWAŻNYCH
PUNKTÓW
1.
SENIORADA II
137.000 zł
4636
777
5413
2.
Mech zjadający
132.000 zł
1178
267
1445
smog
3.
Rewitalizacja drogi i
51.840 zł
564
115
679
chodnika (przy Al.
Armii Krajowej 28 )
4.
Rewitalizacja drogi
32.680 zł
441
106
547
dojazdowej i
chodnika ( przy Al.
Armii Krajowej 22 )
5.
Pruszkowskie
29.000 zł
338
51
389
Milongi - taniec na
świeżym powietrzu
6.
WC Psinki w Parku
18.500 zł
247
80
327
Potulickich
7.
Budowa zatoki
6.934 zł
188
66
254
Parkingowej (przy
Al. Armii Krajowej
22 )
Razem:
7592
1462
9054
3

(d.CBKO, Mechanicy)
OBSZAR VI – 141.520,33
frekwencja – 27,01 %
LICZBA
LICZBA
LICZBA
MIEJSCE
NAZWA PROJEKTU
KWOTA
PUNKTÓW
PUNKTÓW
WSZYSTKICH
PROJEKTU
WAŻNYCH
NIEWAŻNYCH
PUNKTÓW
1.
Wymarzony plac
141.520,33 zł
7370
1291
8661
zabaw
2.
Stacje rowerów
137.000 zł
1370
447
1817
miejskich
3.
Projekt teatralny
41.500,95 zł
1190
157
1347
CIENIE I BLASKI
4.
Muzyczne skakanie
140.000 zł
363
87
450
5.
Doświetlenie przejść
93.000 zł
304
86
390
dla pieszych na
ulicy Kościuszki
6.
Doświetlenie
31.000 zł
181
62
243
przejścia dla
pieszych na ulicy
Chopina
7.
MURAL-Tomasz
25.000 zł
142
49
191
Zan -patron znany
wszystkim
8.
MURAL -
25.000 zł
130
47
177
Wszechstronne
miasto-Pruszków
9.
Doświetlenie
31.000 zł
116
52
168
przejścia dla
pieszych na ulicy
Kubusia Puchatka
10.
Budowa chodnika,
16.000 zł
57
28
85
przy ul. Niecałej
Razem:
11223
2306
13276
(
Os. Staszica cz. A i B , cz.Os. Bolesława Prusa)
OBSZAR VII – 180.896,38
frekwencja – 0,66 %
MIEJSCE
NAZWA
KWOTA
LICZBA
LICZBA
LICZBA
PROJEKTU
PROJEKTU
PUNKTÓW
PUNKTÓW
WSZYSTKICH
WAŻNYCH
NIEWAŻNYCH
PUNKTÓW
1.
Zajęcia dla
65.000 zł
240
78
318
SENIORÓW
W
głosowaniu
w
ramach
budżetu
obywatelskiego
miasta
wzięło
udział
5758
osób
tj.
12,01
%
uprawnionych do głosowania (47 935 mieszkańców).
4